Ook wanneer het op het WBDA (Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016) aankomt, is het belangrijk dat alle achterliggende documentatie klopt. Wanneer dat niet op orde is, loop je als vanzelf tegen problemen aan. Dat ondervond Ivy Global de voorbije maanden nog maar eens bij een klant.

De klant in kwestie was een raffinaderij die veel stoffen zelf produceert, zoals wassen en paraffines. Daardoor lopen er veel verschillende producten, toevoegingen en bijproducten door hun leidingen heen. Dat maakt de situatie binnen de fabriek complex, omdat je overal goed moet bijhouden wat nu waar in zit. Dat leverde de klant dus ook de nodige problemen op, zo vertelt projectmanager Wietse Jelsma. ‘Tijdens de inspectie bleken ze niet te voldoen aan de richtlijnen van het WBDA en ze hadden een bepaalde tijd gekregen om die punten te verbeteren. Wat speciaal aan de situatie was, was dat ze geen leidingnummers op de P&ID’s hadden staan. Daardoor was het moeilijk vast te leggen, wat door welke leiding liep.’

Mediumclassificatiemodel

Daarop vroeg de klant een ander bedrijf om een inventarisatie te maken van alle gebruikte stoffen en welke wetgeving daarbij van toepassing kan zijn. Op basis daarvan was er al een mediumclassificatiemodel opgesteld. Daarin stond ook vermeld in welke staat het medium aanwezig is. ‘Bijvoorbeeld: als we afvalwater hebben, dan zitten daar die en die stoffen in en daarom valt het onder deze stofgroep. En bij stoom hebben we lage, midden en hoge druk stoom en dat is dan altijd een bepaald aantal bar.’ Dat mediumclassificatiemodel was voor Ivy Global een hele mooie basis om de uiteindelijke classificatie te doen. ‘Want uiteindelijk moet je alsnog kijken naar de leidingen en wat waar doorheen stroomt, want dat stond nog niet in dat rapport.’

Het uitzoeken wat waar doorheen stroomde, maakte de klus tot een soort speurtocht. ‘Steeds moest er uitgezocht worden, waar de leiding begon, waar die vandaan kwam, wat is ermee gebeurd en wat stroomt er nu daadwerkelijk doorheen. Doorgaans kan je dat afleiden van de leidingcodes, alleen die ontbraken dus.’ Daarom zijn de Ivy’ers alle leidingen in de fabriek gaan nummeren. ‘Een tijdelijke nummering, zodat zij op basis van onze verzamelde data een nieuwe leidingcodering kunnen toekennen. Ook hebben we de leidingen met een markeerstift van kleur voorzien, die overeenkwam met de PED-categorie of zorgplicht. Zo kon je de P&ID’s heel makkelijk terugzien of er leidingen bij zijn die extra aandacht nodig hebben. Daarnaast hebben we alle verzamelde data in een Excel-lijst gezet, zodat ze vandaaruit een leidinglijst kunnen opstellen en de leidingcodering kan toevoegen.’

In samenspraak

Na het werk van Ivy zal er met de inspecteur gecontroleerd moeten worden of er nu wel voldaan wordt aan de regelgeving. ‘En tussen ons werk en de inspectie zit nog een stap. Uiteindelijk moet de klant zelf immers instemmen met wat wij hebben voorgesteld. Daarom werken we tijdens het proces al zoveel mogelijk in samenspraak met hun engineer.’ Aanvankelijk leefde daar het idee om alleen de keuringsplichtige leidingen onder handen te nemen. Maar Wietse wist hen ervan te overtuigen het daar niet bij te laten. ‘Als je de keuringsplicht hebt uitgezocht, dan weet je immers ook wat er onder zorgplicht valt. Het zou daarom zonde zijn om daar niets mee te doen. Want je moet de zorgplichtige assets ook beheren en onderhouden.’ 

Uiteindelijk komt het er ook bij WBDA en zorgplicht op neer dat alle informatie op orde moet zijn. ‘Ook hier geldt dat de basis moet kloppen. Anders kun je niets. Stel dat je de codering van de leidingen niet hebt, dan kan je wel zeggen dat je iets keurt of inspecteert, maar waar blijkt dat uit? Hoe log je die informatie? Daarom is codering zo belangrijk.’

We hebben een handige WBDA-tool ontwikkeld. Deze is hier rechts gratis te downloaden. 

Wij maken heel graag kennis met jou en jouw bedrijf. Ook zonder opdracht – we kunnen hoe dan ook vast van elkaar leren. 

 • PED

  Hoe kunnen Ivy’ers helpen bij het voldoen aan PED en WBDA?

  31 augustus 2023

 • workflow

  Hoe om te gaan met PED en WBDA? (Workflow)

  10 augustus 2023

 • PED en WBDA: zorgplicht of keurplicht?

  26 mei 2023