4 ATEX-acties om op te pakken voor de komende BRZO-audit

Patrick Boele

Misschien een tikkie kort door de bocht, maar de kern van de ‘ATEX-regeling’ is toch echt voorkomen dat de boel niet ontploft. Op alle plekken binnen jouw bedrijf waar ontploffingsgevaar heerst, is de ATEX-richtlijn van toepassing. Denk daarbij niet alleen aan het ontploffingsgevaar van gasexplosieven, maar ook aan stofexplosieven. De ATEX-richtlijn is een belangrijk onderdeel van de BRZO-audit.

Een korte toelichting: ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. De ATEX-richtlijn is een Europese richtlijn die binnen Nederland is opgenomen in de Arbowet- en regelgeving . De richtlijn is onderverdeeld in twee elementen: de ATEX 114 , die gericht is op fabrikanten van apparatuur en systemen in explosiegevaarlijke omgevingen en de ATEX 153, die van toepassing is op de werkgever. Hij of zij is verplicht om eventuele explosierisico’s te beoordelen en passende maatregelen te nemen.

In een audit als de BRZO kijken inspecteurs heel goed naar hoe jij invulling geeft aan de ATEX-richtlijn. Het vergrootglas ligt hierbij op het explosieveiligheidsdocument, zoneringstekeningen en onderliggende risicobeoordelingen. Natuurlijk wil je met vlag en wimpel slagen voor de BRZO-audit. Wij gaan je daarbij helpen en lichten hieronder vier onderdelen voor je uit.

1. Een actueel explosieveiligheidsdocument

Zo kunnen we ervoor zorgen dat jouw explosieveiligheidsdocument (EVD) helemaal actueel is. Hierbij controleren wij aspecten als bedrijfsgegevens, veiligheidsinformatiebladen, werkvergunningen, documentatie arbeidsmiddelen en apparatuur. Zijn deze gegevens nog actueel? Is de informatie geborgd en eenvoudig boven tafel te krijgen? Zijn ze aanwezig op de plant?

2. De basisgegevens op orde brengen voor de BRZO-audit

Is dat niet het geval, dan zorgen wij ervoor dat deze basisgegevens op orde komen. Denk hierbij aan het opstellen van de werkprocessen in heldere flowcharts met RASCI-tabellen. We kunnen je ook helpen met het actualiseren en borgen van alle testcertificaten van veiligheidapparatuur binnen het onderhoudsbeheerssysteem. Maar ook voor iets simpels als de juiste markeringen van explosiegevaarlijke plaatsen ben je bij ons aan het juiste adres.

3. ATEX-zoneringstekeningen as-built maken

De ATEX-zoneringstekeningen staan afgebeeld op de P&ID's. We komen echter vaak P&ID’s tegen die de huidige as-built situatie niet correct weergeven. Je zoneringstekeningen voldoen dan ook niet langer meer aan de richtlijn. Onze werknemers gaan de plant op om de tekeningen controleren, en zorgen ervoor dat de P&ID’s in AutoCAD bijgewerkt worden. Daarbij nemen ze uiteraard ook de zonering mee.

4. Een risicoanalyse (FMECA) uitvoeren

Wij zijn ook uitstekend inzetbaar voor het uitvoeren, dan wel herbeoordelen, van een risicoanalyse. We zetten hierbij onze eigen FMECA-tool in of werken verder met het systeem en de hulpmiddelen die jullie gebruiken. Naast het uitvoeren van risicoanalyse gericht op het functioneel falen van equipment, kunnen we ook een risicobeoordeling uitvoeren die gericht op het gebruik van equipment. Hierbij leggen we de focus op operationele aspecten die ontploffingsgevaar kunnen veroorzaken.

Wij hebben met de FMECA-tool een handig hulpmiddel gemaakt waarmee je de uitkomsten van je risicoanalyse per asset automatisch kunt bepalen.

Download hier onze gratis FMECA-tool!

meer over BRZO?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen met maatregelen of met andere zaken in het kader van de BRZO? Neem contact op met Erik. Hij legt je graag alle mogelijkheden uit.

 

Recente posts