Het afgelopen jaar hebben studenten van Ivy Global gewerkt aan een groot, uitdagend project voor de Maasvlakte Olie Terminal (MOT). De opdracht? Maak een Lange Termijn Asset Plan (LTAP) voor MOT. Een mooi project, waarbij niet alleen naar nú, maar zeker ook naar de toekomst van techniek wordt gekeken.

Wat is een LTAP?

De afkorting zegt het eigenlijk al: een planning voor meerdere jaren voor het onderhoud en vervanging van alle assets binnen de Maasvlakte Olie Terminal. MOT staat aan de vooravond van vernieuwing en grote investeringen binnen de terminal. Aan Ivy is gevraagd een helder en vooral onderbouwd overzicht te maken van de investeringen die volgens berekeningen en gesprekken gedaan moeten worden (CAPEX). Ook de toekomstige kosten voor bijvoorbeeld onderhoud van bestaande assets (OPEX) worden daarin meegenomen.

Verantwoordelijkheid

Het mag best bijzonder worden genoemd, dat een groep slimme TU-studenten juist zo’n taak op hun bord krijgen. Uitstekend voor op hun cv, maar het zegt minstens zoveel over de open houding van MOT. Een project waar lef, verantwoordelijkheid en helder denken vereisten zijn toevertrouwen aan jonge, gemotiveerde studenten klinkt gedurfd. En dat is het ook wel, meent projectbegeleider Patrick Boele. ,,Het is inderdaad bijzonder dat studenten van Ivy Global zo’n klus uitvoeren.’’ Dat wil overigens niet zeggen dat MOT hen zomaar in het diepe gooiden. ,,De organisatie was zo ingericht dat ook andere bedrijven en ik als oude rot bij het project betrokken waren. In combinatie met die ervaring, werden studenten heel goed begeleid.’’

Het heeft goed uitgepakt, want het omvangrijke plan van aanpak is met succes afgerond. MOT weet welke grote investeringen hen te wachten staat, wanneer dat moet gebeuren en niet onbelangrijk: waarom. Het vergt het discipline en denkvermogen van de studenten die aan dit grote project hebben gewerkt. Nadenken over iedere stap, alles kunnen motiveren: die eigenschappen kunnen zij afvinken.

Hoe werkt het?

Een project als deze vergt allereerst een goed doordacht plan van aanpak. ,,We hebben de randvoorwaarden van MOT eerst besproken’’, legt Patrick, projectbegeleider namens Ivy Global, uit. ,,Wat zijn de doelstellingen van het bedrijf over de komende vijf tot tien jaar? Dat is stap  één.’’

Stap twee bestaat uit een inventarisatie van installaties. Wat staat er aan pomps en tanks? Wat nemen we wél en wat nemen we juist niet mee in het LTAP? ,,Stel dat je 100.000 TL-balken hebt hangen, en er gaat er één stuk. Dat neem je niet mee. Oftewel: we gaan ons niet op ieder moertje of boutje richten’’, vertelt Patrick. ,,Er wordt hierbij gekeken naar de toegevoegde waarde en toekomstige ontwikkelingen. Als bijvoorbeeld alle TL-balken vervangen moeten worden door LED verlichting in het kader van energiereductie, is het weer wel van belang om dit mee te nemen.’’

In gesprek

Na een inventarisatie van alle assets, volgen gesprekken binnen MOT. Met de ingenieur, met de technische dienst: iedereen die iets met de terminal van doen heeft. Er wordt niet alleen gekeken naar de houdbaarheid van een tank of pomp, maar de steeds strenger wordende wet- en regelgeving rondom onderhoud en veiligheid is een speerpunt voor een houtsnijdend asset plan.

Waarom werken met studenten? Vanaf dag één merk je dat ze donders goed weten waar je het over hebt. Ze groeien in hun rol en nemen initiatief. Ze komen binnen als extra handjes, maar zijn snel veel meer dan dat. Bovendien is het heel leuk om met jonge mensen te werken – Stefan Platteschorre, Head of Maintenance bij Maasvlakte Olie Terminal

Status en risico’s

Pas wanneer de studenten van Ivy een goed beeld hebben verkregen van de installaties binnen MOT, kan worden begonnen met de status- en risicobepaling van deze installaties. Ook hier wordt niet alleen gekeken naar het aanwezige materieel, maar wordt ook met ervaringsdeskundige (de technische mensen) gesproken over de onderdelen die in het LTAP moeten worden opgenomen.

Patrick: ,,In die status- en risicobepaling geven we eigenlijk antwoord op de vragen: ‘Hoe oud is die pomp? Wat levert hij nog? Moet die pomp vervangen worden, en zo ja: door eenzelfde pomp of een ander type? Wat is het risico bij falen?’’ Met die antwoorden op zak, werd er een verantwoord en onderbouwd lange termijn-plan gemaakt. ,,Daar staat in dat een pomp nog 3 jaar mee kan en dan vervangen moet worden. En vooral het waarom is in zo’n plan heel erg belangrijk. Het zijn grote investeringen en die moet MOT kunnen verantwoorden. Het is mooi om daarbij te kunnen helpen en te laten zien dat onze studenten daar toe in staat zijn.’’

Ook wordt er door het team vanuit Ivy Global een inschatting gemaakt van de kosten, niet geheel onbelangrijk. Inmiddels zit het project erop en is het Lange Termijn Asset Plan gereed. Patrick spreekt van een project van ‘vrij hoog niveau’. ,,We hebben veel gesprekken gevoerd, met alle lagen uit het bedrijf. En de onderbouwing is ontzettend belangrijk. Dat betekent dus dat je over alles heel goed na moet denken. Waarom moet dit vervangen worden? Je kan niet aankomen met ‘het ziet er niet meer zo goed uit’, dat is niet voldoende.’’

Technische evolutie

Niet alleen qua omvang en het complexe gehalte ervan was dit project een uitdaging. Ook omdat het een lange termijn-plan betreft. En dat terwijl de techniek en de omgeving rondom ons niet stilstaat. Aan een pomp die je vandaag bestelt, zijn over 5 jaar mogelijke andere eisen en wensen gesteld. Daarom nemen we ook toekomstige veranderingen in wet- en regelgeving mee. ,,Je kan maximaal vijf tot tien jaar vooruit kijken. We kijken dus niet alleen wat er nú is, maar ook naar hoe de technische wereld, inclusies de wetten en regels van de toekomst, eruit gaat zien. Dat zet iedereen aan het denken.’’

Ook samenwerken?

Wil je weten wat we voor jouw technisch bedrijf kunnen doen? Neem contact op Erik. Hij legt je graag alle mogelijkheden uit.

Wij maken heel graag kennis met jou en jouw bedrijf. Ook zonder opdracht – we kunnen hoe dan ook vast van elkaar leren. 

 • Boskalis Environmental: Schiedam als blauwdruk, nu naar Amersfoort

  16 juli 2022

 • ‘Ontzettend belangrijk om jonge mensen over de vloer te hebben’

  16 juli 2022

 • software-assetmanagement

  Van fysiek naar pc: Ivy richt zich op Software Asset Management

  28 juni 2022