ageing assets-1

Extra aandacht voor 'ageing assets' bij BRZO-audit: wij kunnen je helpen

Patrick Boele - 13 september 2018

Hebben jullie installaties staan die in de jaren ‘80 zijn gebouwd? Dan is de kans groot dat deze flink verouderd zijn. Met deze zogeheten ageing assets neemt het risico op gevaarlijke situaties toe. Het onderwerpen ‘ageing’ is voor de BRZO-audit extra belangrijk. Dus is jouw bedrijf een BRZO-bedrijf, dan is het hoog tijd dat je aan de slag gaat met alle aspecten van risicobeheersing. Wij kunnen je hierbij helpen.

Het BRZO in vogelvlucht

Nog even kort een uitleg over het BRZO. Bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen - afhankelijk van een bepaalde drempelwaarde - opslaan, vallen onder het zogenaamde Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (BRZO 2015). Dit geldt voor meer dan 400 bedrijven in Nederland. Denk daarbij aan bedrijven in de complexe chemische industrie tot aan relatief eenvoudige opslagbedrijven.

Eigenlijk is het BRZO 2015 de Nederlandse variant van het invoeren van de Europese Seveso III-richtlijn. Het BRZO 2015 omvat wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, omgevingsveiligheid en rampenbestrijding. Minstens één keer per jaar controleren gespecialiseerde inspecteurs van de brandweer, Inspectie SZW, omgevingsdiensten en een waterschap of Rijkswaterstaat de BRZO-bedrijven. Samen worden zij de BRZO Plus genoemd.

De belangrijkste doelstelling van het BRZO is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. BRZO-bedrijven zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Ze moeten voldoende maatregelen nemen om zware ongevallen te voorkomen en gevolgen zoveel mogelijk beperken. Zo zijn ze verplicht precies te weten welke typen gevaarlijke stoffen ze in huis hebben en wat de hoeveelheden zijn, wat de effecten van deze stoffen kunnen zijn en welke maatregelen ze moeten treffen om de risico's te beheersen.

Ageing assets: het verouderen van installaties

Veel BRZO-bedrijven hebben te maken met installaties die in de jaren ‘80 zijn gebouwd. We zien vaak dat een groot deel van de assets hun technische levensduur heeft bereikt. Met het verouderen (vandaar het woord ageing) van installatiedelen nemen eventuele risico’s op gevaarlijke omstandigheden toe.

Het aspect ageing is binnen de BRZO 2015-audit een belangrijk onderwerp. Sinds 2017 inspecteert de BRZO Plus de veroudering van installaties en corrosie met een nieuw instrument. De audit richt zich niet alleen op de leeftijd van de installatieonderdelen, maar ook op de huidige staat van de assets en de manier waarop deze staat met de jaren is veranderd. De inspecteurs kijken kritisch naar hoe jullie het aspect ageing proberen te beheersen en hoe het is verankerd in een onderhoudsmanagementsysteem. Dat kan bijvoorbeeld met een FMECA-risicoanalysetool of een Onderhoud Beheer Systemen (OBS). Het is hierbij van belang dat de inventarisatie van de installatieonderdelen overeenkomt met de werkelijkheid en dat de huidige risico’s bij falen voor jullie bekend zijn.

Wat kan Ivy Global hierbij voor je doen?

Wij helpen je om de basis op orde te krijgen. Onze medewerkers trekken hun PBM’s aan en gaan de plant op om de technische tekeningen (P&ID’s , PFD’s) te controleren. Op basis van onze bevindingen werken we de tekeningen bij in AutoCAD en maken we de boel as-built.

Zijn de tekeningen op orde, dan analyseren we de verschillende technische documentaties, inspectierapporten en onderhoudsverslagen. Dit doen we om een duidelijk beeld te krijgen van de leeftijd en huidige technische staat van de installatie en de verschillende onderdelen. Hiermee kunnen we een risicobeoordeling uitvoeren. Wij maken hiervoor gebruik van de FMECA-methode (Failure Mode, Effect & Criticality Analyse). Onze ICT-ontwikkelaar heeft een praktische FMECA-tool in Excel gemaakt, waarmee we de analyse snel en doelgericht op een praktische manier kunnen uitvoeren.

We maken bij het uitvoeren van de FMECA gebruik van de kennis van onze procesoperators, veiligheidsdeskundigen, maintenance engineers en proces engineers. Het resultaat is een onderbouwd risicobeheerplan. Maar dan zijn we nog niet klaar: om de cirkel rond te maken nemen we de juiste installatie-informatie op in het onderhoudsbeheersysteem. Denk daarbij aan tagcodering, installatiestructuur, preventieve onderhoudsplannen, stamkaartgegevens en verwijzingen naar documenten als inspectierapporten. Is dit afgerond, dan mag je aannemen dat de BRZO-inspecteur overtuigd is dat je de boel op orde hebt en dat je met vlag en wimpel slaagt voor de audit.

Hulpmiddel nodig om de uitkomsten van je risicoanalyse per asset automatisch te bepalen? Download onze gratis FMECA-tool hier!

Download hier onze gratis FMECA-tool!

 

Wij maken heel graag kennis met jou en jouw bedrijf. Ook zonder opdracht – we kunnen hoe dan ook vast van elkaar leren. 

 • Falcker

  'We willen de veiligheid vergroten door op afstand te inspecteren'

  10 december 2020

 • Zo werden door Ivy gecheckte P&ID’s ingezet na een brand

  13 augustus 2020

 • Veiligheid voor alles: het belang van de WBDA

  31 juli 2020