'De training helpt om te zien waar je naartoe gaat, om vooruit te kijken'

Kasper Hermans

Studenten kunnen tijdens hun werk voor Ivy Global verschillende trainingen volgen. Voor de meest ervarene onder hen is er sinds kort de basis training asset management, die gegeven wordt door Edwin Talen, projectmanager bij Ivy. Alexander Ramp en Roy van Dam behoorden tot de allereerste groep die de training volgde.

“Asset management is natuurlijk een heel breed onderwerp”, vertelt Alexander die op dit moment bezig is met zijn premaster Sustainable Energy Technology. “Op de training leer je om het grotere geheel te zien binnen de industrie en de procestechniek. Het is heel interessant om te zien wat voor invloed je kan hebben door bijvoorbeeld de juiste timing toe te passen in onderhoud.”

Drie sessies

De training bestaat uit drie sessies van driekwart dag. Daarbij werd er begonnen met een introductie, waarbij de cursisten direct een praktische huiswerk opdracht kregen. “Ik ben daarvoor met de asset manager van mijn project gaan praten”, zegt Alexander. “Die wist mij interessante verhalen te vertellen over hoe assetmanagement wordt toegepast bij het bedrijf. Daardoor begreep ik direct beter waarom we dat project deden met het op orde brengen van de P&ID’s, de databases en de assetstructuur er omheen.”

Roy, die nu de master Bio Mechanical Design volgt, ondervond hetzelfde. “De huiswerkopdracht vond ik een leuk aspect, want dat zorgt direct voor een praktijkonderdeel. De klant vond het ook leuk om te zien dat ik geïnteresseerd ben in de andere dingen binnen hun bedrijf. De training helpt je als het ware om te zien waar je naartoe gaat, om een stukje verder vooruit te kijken. Je snapt daardoor beter waarom en wanneer je een FMECA-studie moet doen bijvoorbeeld.”

Actie-reactie

De sessies zelf vond Alexander eveneens interessant. “Edwin gaf projecten waar hij zelf aan heeft gewerkt als voorbeelden. Ook gingen we aan de slag met de FMECA-tool. Steeds om te laten zien wat het effect kan zijn van het bijscherpen of versoepelen van het onderhoudsplan. Asset management laat je het grote geheel zien en wat je mee moet nemen in je overwegingen. Je begrijpt waarom een bedrijf verschillende keuzes maakt en ziet wat de gevolgen daarvan zijn.” Roy merkte al snel na de training dat hij bij zijn huidige klus anders tegen dingen aankijkt. “Ik ben nu meer in staat om kritische vragen stellen over het project waarmee we bezig zijn. ‘Hebben jullie daar en daar al aan gedacht?’ Als een fase was afgerond, kon ik het nemen van een vervolgstap ook met hen bespreken. Zoiets kan misschien ook weer tot een vervolgproject bij dat bedrijf leiden.”

“Ik heb de training gevolgd, omdat ik verder wilde kijken en wilde weten wat asset management allemaal inhoudt”, stelt Roy. Alexander stuitte eigenlijk per toeval op de training. “Ik zag de data voorbijkomen in de nieuwsbrief van Ivy Global. Ik wilde al de soft skills training volgen en dacht dan is deze misschien ook wel interessant. Het heeft bovendien best wel raakvlakken met wat wij hier bij mijn huidige project aan het doen zijn.”

Ervaren Ivy’ers

De asset management trainingen zijn vooral bedoeld voor de meest ervarenere Ivy’ers. Alexander behoort daar officieel niet toe. “Eigenlijk zat ik nog lang niet aan de hoeveelheid uren die je bij Ivy moet hebben gewerkt om deze training te mogen volgen. Omdat ik zelf interesse toonde in de training en assetmanagement, en omdat mijn huidige project er goed bij aansluit, heb ik me toch aangemeld en deelgenomen. Ik vond het een heel interessante training om te volgen. Alleen al om eens met andere ervaren Ivy’ers te praten over de projecten waar zij aan werken. Zo krijg je een keer een kijkje in andere keukens.”

Ook voor Roy was het een goede training om te volgen. “Ik vond het fijn dat de training bestaat uit meerdere sessies. Daardoor blijf je als vanzelf wat meer met de materie bezig en blijft dat wat je besproken hebt makkelijker hangen. Daarnaast is er net zoals de Ivy P6 training veel interactie. Je kan goed sparren met andere Ivy’ers over hoe en waarom zij bepaalde dingen doen. Daardoor leer je van elkaars ervaringen!”

Meer weten? Bekijk dan onze pagina Trainingen.

Wij maken heel graag kennis met jou en jouw bedrijf. Ook zonder opdracht – we kunnen hoe dan ook vast van elkaar leren. 

Recente posts