fmeca

3 acties om te ondernemen op je onderhoudsprogramma

Edwin Talen - 01 november 2018

Onderhoudsprogramma’s die net zo oud zijn als de assets waarvoor het onderhoud beschreven is: in de praktijk komen we het vaak tegen. En dat terwijl het cruciaal is dat je onderhoudsprogramma aansluit op de huidige bedrijfssituatie. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de geldende eisen in het kader van de BRZO. Naast je assets hebben ook je onderhoudsprogramma's onderhoud nodig. FMECA is daarvoor de perfecte methode.

Assets binnen je organisatie zijn onderhevig aan slijtage, veroudering, beschadiging en corrosie. Om ervoor te zorgen dat installaties blijven functioneren is onderhoud noodzakelijk. Voldoen deze onderhoudsprogramma’s nog aan de eisen die je op dit moment aan de installatie stelt? Zijn de doelstellingen van jaren geleden nog steeds van toepassing? Voldoe je nog aan de nu geldende wet- en regelgeving? Daarnaast worden de oorspronkelijke onderhoudsprogramma’s door medewerkers in de loop der jaren aangevuld en gewijzigd op basis van bevindingen en ervaringen, is dit goed onderbouwd en vastgelegd?

FMECA

Wij plegen onderhoud aan bestaande onderhoudsprogramma met FMECA. Dit staat voor Failure Mode Effect & Criticality Analyses. Met deze FMECA leggen we op een gestructureerde manier het volgende vast:

 • Wat is de functie van de asset?
 • Op welke wijze kan de asset falen?
 • Waardoor wordt het falen veroorzaakt?
 • Wat is de kans dat deze oorzaken voorkomen?
 • Wat zijn de effecten van het falen op jouw doelstellingen?

Natuurlijk inventariseren we ook of onderhoudsacties in het onderhoudsprogramma voldoen aan de wet- en regelgeving. En of ze gericht zijn op het voorkomen van alle onacceptabele effecten ten aanzien van jouw bedrijfsdoelstellingen. Is dit niet het geval, dan doen wij een voorstel om preventieve onderhoudsacties toe te voegen aan het onderhoudsprogramma. Deze onderhoudsacties stemmen we af op het faalgedrag van de assets en we laten ze aansluiten op de mogelijkheden binnen de onderhoudsplanning.

Onderhoudsacties

Mogelijke onderhoudsacties die je kunt plegen, zijn:

 • TAO (Toestand Afhankelijk Onderhoud)

Inspecties en controles van de asset waarbij we controleren of de toestand van de asset nog volgens norm is en hij probleemloos kan blijven functioneren voor de duur van het inspectie interval.

 • GAO (Gebruik Afhankelijk Onderhoud)

Assets of onderdelen en componenten van assets worden vervangen.

 • CM (Condition Monitoring)

Toestand van de assets wordt door middel van metingen gecontroleerd, op basis van de meetresultaten onderneem je acties om afwijkingen te herstellen, voorbeelden hiervan zijn trilling- en temperatuurmeting.

Onderhoudskosten 

Ook kijken we of assets die in het geval van falen geen onacceptabele effecten tot gevolg hebben voorzien zijn van preventieve onderhoudsacties. Deze onderhoudsacties komen misschien in aanmerking voor het verlagen van de onderhoudsfrequentie of misschien kunnen deze zelfs helemaal vervallen waardoor je mogelijk besparingen realiseert op de onderhoudskosten.

Voordelen van FMECA

De voordelen van FMECA bij het updaten van een onderhoudsprogramma:

 • Alle informatie wordt op een gestructureerde manier vastgelegd, dit helpt je bij het onderbouwen en aantoonbaar maken van keuzes (bijvoorbeeld wel of niet preventief onderhouden).
 • Snel en efficiënt kunnen inspelen op veranderende doelstellingen door bijvoorbeeld aantrekkende marktvraag, hogere eisen aan veiligheid of veranderende regelgeving in de toekomst.
 • Aanwezige kennis en ervaring binnen jouw organisatie wordt vastgelegd.
 • Eenduidige aanpak voor alle afdelingen en / of vestigingen binnen jouw organisatie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het toepassen van FMECA’s voor je onderhoudsprogramma, het BRZO en wat wij op dat gebied voor je kunnen betekenen? Neem dan contact op met Erik.

Wij maken heel graag kennis met jou en jouw bedrijf. Ook zonder opdracht – we kunnen hoe dan ook vast van elkaar leren. 

 • IVY-symbolenlijst-gr

  Zo krijg je meer consistentie in AutoCAD

  22 november 2018

 • fmeca

  3 acties om te ondernemen op je onderhoudsprogramma

  01 november 2018

 • Construction manager and engineer working on building site

  Hoe goed houd jij je maatregelen bij?

  11 oktober 2018