Artsen vrezen voor de gezondheid van de wereldbevolking. De klimaatverandering heeft verstrekkende gevolgen voor het menselijk leven en wetenschappers trekken dan ook aan de bel bij overheden: we moeten flink aan de slag met duurzaamheid. Ivy Global-oprichter Jorn van der Schaaf heeft helder voor ogen hoe bedrijven dat kunnen doen.

In een rapport, gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet, schrijven wetenschappers van 27 organisaties van over de hele wereld dat natuurrampen als overstromingen en bosbranden, maar ook de uitstoot van fijnstof, honderden miljoenen mensen direct in gevaar brengen. Wetenschappers van de acht academische ziekenhuizen in Nederland hebben het rapport vertaald naar de situatie alhier. Zij hebben geconcludeerd dat er elk jaar achtduizend Nederlanders sterven door fijnstof en vragen overheden om de effecten op de volksgezondheid bij alle grote projecten op alle niveaus mee te nemen.

Bedrijven

Jorn van der Schaaf is het roerend mee eens met die oproep. “De overheid moet bedrijven daar inderdaad op sturen. En wat mij betreft is punt twee in deze het oplossen vanuit de bedrijven zelf. Vanuit daar kom je vrij snel op innovatie terecht.” En daar ligt precies de link met Ivy Global. “Wij hebben in Nederland zoveel innovatiecapaciteit. Daar doen we echter niets mee en dat is echt zonde. Er lopen in ons land zeventigduizend technische studenten rond. Als je al die studenten eens wat praktijkkennis laat opdoen en ze met innovatie aan de slag laat gaan, dan heb je heel veel capaciteit die je kunt inzetten op R&D-afdelingen.”

Innovatie

Bedrijven en managers hebben genoeg ideeën op het gebied van innovatie, maar het ontbreekt hen aan de tijd en de capaciteit om het uit te zoeken. “Hiervoor zijn studenten de uitkomst”, vertelt Jorn. “Het zijn jonge mensen met een hoop kennis, voor wie duurzaamheid logisch is. Ze willen graag bijdragen aan innovatieve projecten. Ze hebben naast frisse ideeën veel tijd en zijn relatief goedkoop. Daarom zijn ze ideaal om in te zetten op kleine projecten waarmee je in beeld brengt wat je innovatiemogelijkheden zijn.”

Studenten

Bij Ivy Global proberen ze zoveel mogelijk studenten in te zetten op innovatieprojecten bij bedrijven. “Dat kan vanalles zijn”, legt Jorn uit. “Vaak gaat het om kleine projecten waarmee je ook kleine stappen zet. Tel je die stappen echter op, dan zie je wel degelijk effect. Als bedrijf kun je bijvoorbeeld zeggen ‘wij willen de uitstoot terugdringen’. Het efficiënter maken van een productielijn, draagt daar ook aan bij. Wij zetten onze studenten in voor die verbetertrajecten en geloven dat elk project daaraan bijdraagt.”

Wij maken heel graag kennis met jou en jouw bedrijf. Ook zonder opdracht – we kunnen hoe dan ook vast van elkaar leren. 

 • Ivy in 2023

  Aandacht voor de Ivy’er: ‘We willen dat werkgeluk op één staat’

  01 februari 2024

 • Jorn

  Oprichter Jorn liet Ivy een jaar los: 'Naar het einde toe steeds moeilijker'

  25 januari 2024

 • podcast

  Ivy in BNR-podcast: Geeft hoge inflatie recht op een hoger loon?

  22 september 2022