FMECA-analyse uitvoeren? Zo bereid je je tot in de puntjes voor

Kasper Hermans

Het uitvoeren van een FMECA-analyse kan heel waardevol zijn voor je bedrijf en de FMECA-tool van Ivy Global kan je daar ontzettend goed bij helpen. Maar voor je deze gebruikt, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op het uitvoeren van de analyse.

Strakke afbakening

Allereerst stel je vast wat het te analyseren systeem allemaal omvat en wat de systeemgrenzen zijn. Op deze manier baken je duidelijk de assets af waarover je een risicoanalyse wil uitvoeren. “Een FMECA-analyse is een gedetailleerde studie”, vertelt Patrick Boele, projectleider bij Ivy Global. “Als je het niet goed afbakent, loop je het risico dat je over van alles en nog wat gaat praten, maar ondertussen de kern mist. Duidelijkheid kan dat voorkomen en zodoende veel tijd schelen.” Je kan een FMECA-analyse uitvoeren op zowel een volledige installatie als specifieke procesdelen. Bij het bepalen van wat er binnen dat systeem valt, kunnen tools zoals P&ID’s en procesflowschema’s je heel goed helpen.

Wanneer alles goed is afgebakend, stel je per asset vast wat de functie en het doel is binnen het systeem. Zorg er hierbij voor dat je de doelstelling zo specifiek mogelijk omschrijft. Dit helpt je om vervolgens in kaart te brengen wanneer elke asset een risico loopt. Dat is een cruciale stap op weg naar de FMECA-analyse, zo benadrukt Patrick. “Bij het bepalen van de doelstellingen is het belangrijk om te bedenken, waar ga ik de risico’s op beoordelen. Wat is belangrijk? Meestal zijn dat factoren als kosten, veiligheid en milieu. Daarnaast zie je vaak dat voor aspecten als procesvoortgang en beschikbaarheid ook doelstellingen binnen de studie worden opgenomen. Met behulp van de FMECA analyse toets je als het ware het functioneren van een installatie aan de bedrijfsdoelen.” Het is mogelijk dat een asset meerdere doelstellingen ‘dient’, bijvoorbeeld zowel op het gebied van productie als veiligheid. Voor het specificeren van de doelstellingen zijn er diverse, vaak strategische, documenten die je kunnen helpen, zoals het jaarverslag en het onderhoudsbeleid. Ook wettelijke normen en regelgeving zijn belangrijke bronnen.

Generiek faalgedrag

De volgende stap in de voorbereiding is het beschrijven van het generiek faalgedrag van gelijksoortige assets. Dit doe je door het opstellen van een zogenaamde FM-bibliotheek. Een installatie kan bestaan uit zeer veel dezelfde assets die een overeenkomstig faalgedrag hebben. Bijvoorbeeld alle hoge druk centrifugaalpompen in het firewater systeem. Het is zonde van de tijd om tijdens de studie steeds opnieuw stil te staan bij het faalgedrag van identieke assets. Vandaar dat een vooraf opgestelde bibliotheek uitkomst biedt om de snelheid erin te houden. Bij het opstellen van de FM bibliotheek let je voornamelijk op drie dingen: de faalvorm (wat er mis kan gaan), de faaloorzaak (wat de oorzaak is of oorzaken zijn van het falen) en de conditie van de faaloorzaak (de aanleiding waaronder een faaloorzaak optreedt). Zo’n aanleiding kan bijvoorbeeld corrosie of vervuiling zijn. “De risico’s wil je zoveel mogelijk beperken en tegengaan”, vertelt Patrick. “Daarom moet je weten waardoor het falen wordt veroorzaakt. Als je weet waardoor de fout ontstaat, ben je beter in staat maatregelen te benoemen om deze te voorkomen.”

Een belangrijk doel van een FMECA-analyse en onze bijbehorende tool is dat je de risicovolle storing voor wil zijn of op zijn minst wil weten wanneer die opspeelt. Daarom is het belangrijk om ook de standtijd vast te stellen binnen de FM bibliotheek. Dat is de gemiddelde tijd totdat de faalconditie zich voordoet zonder dat er onderhoud wordt gepleegd. Deze is belangrijk om zo een helder beeld te krijgen met welke frequentie er eventueel onderhoud gepleegd moet worden.

Welke strategie kies je?

Het bepalen van de daadwerkelijke onderhoudsstrategie voor de verschillende assets valt niet meer onder de voorbereiding, daarvoor is het echt noodzakelijk om de FMECA analyse uit te voeren. Wel kan je in de voorbereiding de beslisboom opstellen in de keuze van toe te passen strategie. De strategie kan je afstemmen op verschillende factoren, zoals de grootte van het risico en de invloed ervan op de processen. Zo kan je er bij een laag risico en een korte reparatieduur er voor kiezen om de asset eerst defect te laten, alvorens je correctief onderhoud uitvoert. Dit terwijl je in gevallen met een groter risico eerder voor preventief onderhoud kiest.

Als je uiteindelijk alle stappen doorlopen hebt van een FMECA en de voorbereiding hiervan, kan je relatief eenvoudig het onderhoudsconcept opstellen en beheren, zeker in het geval de FMECA-tool van Ivy Global wordt toegepast. “In het onderhoudsconcept staan de maatregelen beschreven. Daarbij staat onder andere wat, waarom, wie, wanneer en hoe vaak het uitgevoerd moet worden”, aldus Patrick. Belangrijk is om het onderhoudsconcept regelmatig te updaten en eens in de drie tot vijf jaar volledig door te lichten. Het onderhoudsconcept kan door allerlei oorzaken veranderen. Bijvoorbeeld als de bedrijfsdoelstellingen, het productieproces, de technische systemen of de regelgeving worden gewijzigd. Voordeel in de FMECA-tool van Ivy Global is dat het onderhoudsconcept gelinkt is aan de FM-bibliotheek. Hierdoor is het vaak niet nodig om opnieuw uitgebreide FMECA sessies te houden gedurende de review.

Ben je helemaal geprepareerd om een FMECA-analyse uit te voeren? Download dan gratis onze handige FMECA-tool.

 

ontvang de fmeca-tool

 Uitkomsten van de risicoanalyse per asset geautomatiseerd bepalen.
 Risico's onderbouwd in kaart met de onderhoudsactiviteiten.
 Ontvang de tool geheel gratis.

Recente posts