HAZOP staat voor HAZard and OPerability en is een methodiek die veelvuldig wordt toegepast om de gevaren en ongewenste gebeurtenissen van processystemen in kaart te brengen. Hiervoor heeft Ivy Global net zoals bij WBDA en FMECA een eigen tool ontwikkeld.

Voor diverse opdrachtgevers hebben we de afgelopen jaren een HAZOP-studie uitgevoerd. Omdat we tijdens deze opdrachten regelmatig met niet lekker werkende HAZOP-tools te maken hadden, besloten we zelf een HAZOP-tool in Excel te maken. Nu zal je je misschien afvragen: ‘Wat doet een HAZOP-tool?’ Simpel gezegd: het is een geautomatiseerd systeem, waarmee de studie wordt uitgevoerd. Belangrijk hierbij is dat op een overzichtelijke manier de verschillende HAZOP-gebeurtenissen per node (het afgebakende subsysteem waar de HAZOP in wordt uitgevoerd) vastgelegd kunnen worden. Daarnaast worden in een oogopslag de risico’s en de te verwachte risicoreductie van de mitigerende maatregelen inzichtelijk gemaakt.

Free & Easy

De door Ivy Global ontwikkelde HAZOP-tool is gratis te downloaden en is zeer eenvoudig in gebruik. De tool kenmerkt zich door zijn generieke toepasbaarheid. Dat voordeel komt doordat hij in Excel is gebouwd. Jij kan als gebruiker indien nodig zelf aanpassingen doorvoeren, die specifiek zijn afgestemd op jouw wensen. Voordat de tool toegepast gaat worden, hoeft de gebruiker slechts twee specifieke inrichtingen uit te voeren.

 1. Risicomatrix en weegfactoren opnemen
 2. Parameters en gidswoorden toetsten

Risicomatrix en weegfactoren opnemen

In de HAZOP-tool is al een standaard risicomatrix opgenomen. Deze risicomatrix is een algemeen toepasbare matrix. Het voordeel hiervan is dat er in ieder geval een basis ligt. De kan handig als jouw bedrijf nog geen matrix heeft of een matrix aan het ontwikkelen is. Hierdoor kan er bijvoorbeeld een pilot HAZOP opgestart worden om zo het nut en de noodzaak van de studie te bepalen.

2-2

Parameters en gidswoorden toetsten

Naast het verwerken van de risicomatrix wordt ook geadviseerd om de zogenaamde parameters en gidswoorden te toetsten. Kenmerkend voor een HAZOP is dat de studie zich richt op afwijkende procesomstandigheden, waarbij gidswoorden en parameters worden toegepast. Denk hierbij aan termen als ‘geen druk’, ‘lage temperatuur’ of ‘hoge trilling’. Op basis van jouw specifieke procesomstandigheden worden er verschillende gidswoorden en parameters geformuleerd. In de tool zijn al de meest voorkomende gidswoorden en parameters benoemd. Ontbreekt er toevallig een, dan is deze zeer makkelijk toe te voegen door in de referentietabel het specifieke gidswoord of de parameter erbij te typen.

Klaar voor gebruik

Zoals gezegd is de HAZOP-tool helemaal gratis te downloaden en naar eigen wensen in te richten. Heb je nog geen of weinig ervaring met het uitvoeren van HAZOP-studies, neem dan gerust contact met ons op. Behalve dat we de tool beschikbaar stellen, staan we altijd klaar om een uitdagende HAZOP-studie bij jouw bedrijf uit te voeren. We vervullen daarbij niet alleen de rol van ‘facilitator’, maar verzorgen ook gelijktijdig een training in de methodiek van HAZOP-studie voor de betrokkenen. Zo kan je bij een volgende studie zelf aan de slag. Daarnaast kunnen we een adviserende rol bij het opstellen van mitigerende maatregelen vervullen.

Dus download hier rechtsboven de gratis tool. Als je vervolgens vragen of verzoeken met betrekking tot de HAZOP-tool hebt, neem dan contact met ons op. 

Wij maken heel graag kennis met jou en jouw bedrijf. Ook zonder opdracht – we kunnen hoe dan ook vast van elkaar leren. 

 • Bart van der Plas

  Bart ontdekt de verschillen: ‘Ivy vult accountmanagement anders in dan ik gewend was’

  23 februari 2024

 • Ivy in 2023

  Aandacht voor de Ivy’er: ‘We willen dat werkgeluk op één staat’

  01 februari 2024

 • Fiets

  Edwin en Patrick verleggen hun grenzen op Fiets naar je Werk Dag

  09 juni 2023