'Lean Six Sigma past de technische industrie uitstekend'

Sofie Smulders

“Sommige mensen noemen het een filosofie, of een levenswijze. Dat gaat mij dan weer een beetje te ver, maar Lean Six Sigma is wel een verbeter- en managementmethodiek die de technische industrie uitstekend past.” Projectmanager Remco Simmer vertelt over de toegevoegde waarde van deze methode voor technische bedrijven.

Wat is Lean Six Sigma?


“Lean Six Sigma is een methode die uit twee onderdelen bestaat. Enerzijds heb je Lean, een gedachte die zich richt op het goed luisteren naar je klant. Het is een westerse variant van de Toyota-manier. Samen loop je gestructureerd door alle processen: lopen alle activiteiten vlot en welke onderdelen in het proces kunnen we wellicht schrappen? Wij vragen ons van elke stap van het proces af welke waarde het toevoegt voor de klant. Aan de andere kant is daar Six Sigma, een methode die in de jaren ‘80 door Motorola werd ontwikkeld om procesbeheersing statistisch te beheersen. Six Sigma zie je met name in de industrie en heeft als doel om variatie in processen tot een minimum te reduceren. Oftewel: hoe zorg je ervoor dat alles wat je produceert binnen bepaalde specificaties blijft? Ook deze specificaties volgen uit de klantvraag, dus de overeenkomst tussen Lean en Six Sigma is dat ze de klant centraal stellen, daarom vullen deze methodieken elkaar zo goed aan."

'In god we trust, all others must bring data'

"Bovenstaande is één van mijn favoriete uitspraken, in dit geval van Edward Deming, beter bekend van de ‘Deming-cyclus of PDCA-cyclus. Fact-based denken is heel belangrijk bij Lean Six Sigma. Niet luisteren naar onderbuikgevoelens, maar de feiten op tafel leggen. Het is mens eigen om jezelf te overtuigen van je persoonlijke belevingen, maar daardoor houd je als bedrijf vaak vast aan beelden die niet kloppen. Zo was ik laatst bij een bedrijf waar ze ervan overtuigd waren dat storingen aan een bepaalde vervoersband hun grootste probleem waren. Na data-analyse bleek inderdaad dat deze band veel storingen gaf, maar de bottleneck in het proces zat heel ergens anders in de lijn. Stel dat we de storingen aan de band hadden verholpen, dan hadden we feitelijk niks verbeterd omdat de bottleneck zou blijven bestaan."

Waarom is Lean Six Sigma waardevol voor technische bedrijven?

“Niet alleen in de technische industrie, ook veel zorgverleners en bedrijven in de financiële sector varen op Lean Six Sigma. Het gaat om het creëren van waarde voor je klant en daarom is het overal toepasbaar. Op dit moment zijn we bij een waterschap bezig met het verbeteren van het onderhoudsproces dat zich richt op het uitbesteden van onderhoud. We spitten alle contracten door: wat zijn goede contracten en leveranciers en wat zijn de mindere? We proberen specificaties eruit te halen om tot een modelcontract te komen. Het is geen rocket science, maar data-analyse is wel heel belangrijk. Zeker in de industrie, waar jumping to conclusions - “ik heb het gevoel dat het probleem hier zit”- veelvuldig voorkomt. Volgens de Lean-gedachte is jumping to solutions nog erger dan jumping to conclusions; echt een doodzonde. Dat komt dus voor als een bedrijf al heeft bedacht wat de oplossing is die geïmplementeerd moet worden, zonder eigenlijk te weten wat het probleem is. En toch zien we dat in de technische wereld dit jumping to solutions veel voorkomt, wat vaak leidt tot frustraties omdat het echte probleem daarmee niet wordt verholpen.

De Lean-aanpak biedt structuur en met die structuur kun je toewerken naar je stip op de horizon. Waar wil ik over vijf jaar, of over één á twee maanden, staan en wat houdt mij tegen op de weg daar naartoe? In je processen moet je die stip continu in de gaten houden. Dat betekent dat je niet allerlei nieuwe projecten moet oppakken en deze rechtvaardigt met ‘dit is goed voor mijn bedrijf’, nee, je moet het juist omdraaien: wat moet ik doen om bij mijn doeltoestand te komen? Daarom is het zo goed toepasbaar in de technische industrie.”

Wij maken heel graag kennis met jou en jouw bedrijf. Ook zonder opdracht – we kunnen hoe dan ook vast van elkaar leren. 

Recente posts