Construction manager and engineer working on building site

Hoe goed houd jij je maatregelen bij?

Wietse Jelsma - 11 oktober 2018

Staat er een inspectieteam bij je op de stoep voor de BRZO-audit, dan kun je er vanuit gaan dat ze zichzelf de volgende vijf hoofdvragen stellen.

 • Zijn de juiste gevaren en de daaruit voortkomende risico’s onderkend?
 • Zijn de juiste maatregelen getroffen?
 • Worden de maatregelen goed onderhouden?
 • Is er een deugdelijk onderhoudsbeheersysteem aanwezig waarmee het onderkennen van gevaren en risico’s, het treffen van de juiste maatregelen en het onderhouden van die maatregelen is geborgd?
 • Voert het bedrijf, alles overziend, het juiste preventiebeleid?

 

Het belang van maatregelen voor de BRZO-audit

Het was je misschien al opgevallen, maar het woord maatregel valt vaak in bovenstaande vragen. Kijken we naar de data van de inspectieonderwerpen, dan worden maatregelen apart benoemd. Hieruit kunnen we concluderen dat maatregelen belangrijk zijn in de BRZO-audit. Het frappante is echter dat het aantal overtredingen op maatregelen hoger is dan het aantal beoordelingen. Dat betekent dat er per beoordeling meerdere overtredingen worden geconstateerd.

De definitie van maatregelen

Maar wat is nou een maatregel? In BRZO-termen is een maatregel een actie die als doel heeft om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen. Dit kan preventief, repressief, technisch, organisatorisch of een combinatie hiervan zijn. Bovendien is het soms heel breed. Denk bij technisch en repressief aan een Thermal Relief Valve of een werkvergunning bij een organisatorische preventieve maatregel. Bij een combinatie kan het bijvoorbeeld een hoogniveau alarm zijn waarbij een procedure voor de bediening van de noodstop wordt ingezet.

Specifieke eisen voor maatregelen

Nu je hopelijk een duidelijker beeld van wat een maatregel is, vind je hieronder nog eens de specifieke eisen voor het BRZO.

Een maatregel is:

 1. Gedocumenteerd: traceerbaar en eenduidig genoemd en voor iedereen te begrijpen;
 2. Geschikt: effectief tegen het effect van het scenario, onafhankelijk van de basisoorzaak en andere maatregelen en moet voldoen aan de stand der veiligheidstechniek;
 3. Geïmplementeerd: aanwezig en wordt toegepast en onderhouden conform de ontwerpspecificaties.

Wij hebben regelmatig projecten waarin we direct of indirect te maken krijgen met maatregelen. Denk aan een update van een relief valve dossier waarbij we alle informatie over deze kleppen borgen in het systeem van de klant. Of het eenduidig maken van alle werkinstructies: een vertaalslag, alle hiaten eruit en afstemmen met alle gebruikers, zowel de managers als de monteurs op de werkvloer.

Wij maken heel graag kennis met jou en jouw bedrijf. Ook zonder opdracht – we kunnen hoe dan ook vast van elkaar leren. 

 • IVY-symbolenlijst-gr

  Zo krijg je meer consistentie in AutoCAD

  22 november 2018

 • fmeca

  3 acties om te ondernemen op je onderhoudsprogramma

  01 november 2018

 • Construction manager and engineer working on building site

  Hoe goed houd jij je maatregelen bij?

  11 oktober 2018