brzo 2015

Waarom ‘controle op exploitatie’ zo belangrijk is voor de BRZO-audit

Henri Spekkink - 20 september 2018

Lekkages, gasvorming, onderhoudswerkzaamheden: in productieprocessen kunnen tal van gevaarlijke situaties ontstaan. Komt de inspectie bij je langs voor een BRZO-audit, dan controleert zij in hoeverre het veiligheidsbeheerssysteem op orde is. Het meest gecontroleerde inspectieonderwerp én het onderwerp waarop vorig jaar de meeste overtredingen werden gevonden? ‘Controle op exploitatie’.

Wat houdt 'controle op exploitatie' in?

Simpel gezegd gaat 'controle op exploitatie' over het beheersen van risico’s in een bedrijf. Welke gevaarlijke situaties kunnen in het productieproces ontstaan? Hoe kunnen deze voorkomen worden en hoe moet je handelen in het geval van gevaarlijke situaties?

Om je een idee te geven van de diversiteit van de overtredingen op ‘controle op exploitatie’ hebben we een aantal voorbeelden uit de praktijk voor je opgeduikeld:

‘Niet in alle gezoneerde gebieden is Ex-bebording geplaatst. Tijdens een nacontrole d.d. 19 mei 2017 is geconstateerd dat in alle gezoneerde gebieden volgens afspraak Ex-bebording is geplaatst’

‘De flexibele slangen zijn niet tijdig onderhouden en de inspecties daarvan zijn niet procedureel geborgd’

‘Tagnummers op de kabels van de junctionboxen dienen in overeenstemming te zijn met de P&ID. Junctionboxen dienen goed onderhouden en explosieveilig te zijn’

‘Het ontbreken van een procedure voor het relateren van de juiste veiligheidsvoorzieningen aan de verschillende geïdentificeerde installaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden, het ontbreken van een geschikte strategie voor systematisch onderhoud en het ontbreken van een procedure voor de periodieke herbeoordeling van de effectiviteit van de maatregelen’

Ageing assets

De huidige staat van de installatie is bij risicobeheersing heel belangrijk. Het risico op falen bij verouderde appendages en leidingen neemt met de jaren logischerwijs toe. Het is daarom heel belangrijk om al het proces equipment duidelijk in kaart te brengen en vervolgens te bepalen waar de risico’s zitten. Pas dan kun je er beleid op gaan voeren.

Bij elke analyse en elke maatregel is het vastleggen van de afspraken en methodieken cruciaal. Hoe bepalen we waar de risico’s zitten? Hoe zorgen we ervoor dat we de risico’s onder controle houden? Hoe vaak voeren we een inspectie of controle uit? Wie voert die controle uit en hoe? Wat zijn de vervolgacties bij het vinden van onregelmatigheden? Dit zijn stuk voor stuk vragen waarop we samen met jou de antwoorden en de oplossingen kunnen vinden.

Hoe pakken wij risicobeheersing aan?

Laten we je eerst kort wat uitleggen over onze algemene aanpak. We starten met een verkennend gesprek om te kijken wat jullie behoeften zijn en waar de prioriteiten liggen. Soms is de vraag klip en klaar: “Zorg ervoor dat al onze maintenance procedures op orde zijn”, kan bijvoorbeeld een vraag zijn. Het kan echter ook heel goed dat jullie hulpvraag minder concreet is. Dan definiëren we het project samen, op basis van een probleem of doelstelling.

We komen met een kort projectvoorstel en een inschatting van de tijd die we nodig hebben om het plan uit te voeren. Als dat nodig is, kunnen we snel een team Ivy-ers paraat hebben om de meest urgente zaken op te pakken!

Wat kunnen wij voor je doen?

Dan nu meer inhoudelijk. We kunnen je op diverse punten helpen bij de aanpak. Enkele voorbeelden:

 • We zorgen ervoor dat de tekeningen in het onderhoudsbeheersysteem overeenkomen met de situatie in het veld;
 • We identificeren de risico’s van systeemfalen;
 • We definiëren de te nemen maatregelen;
 • We stellen onderhouds- en inspectieplannen op;
 • We stellen onderhoudsprocedures en werkinstructies op en reviewen deze;
 • We leggen diverse procedures vast;
 • We beschrijven Management of change-processen.

Wij hebben met de FMECA-tool een handig hulpmiddel gemaakt waarmee je de uitkomsten van je risicoanalyse per asset automatisch kunt bepalen.

Download hier onze gratis FMECA-tool!

Meer weten?

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen met het onderwerp 'controle op exploitatie' of met andere zaken in het kader van de BRZO 2015-audit? Neem contact op met Erik. Hij legt je graag alle mogelijkheden uit.

Wij maken heel graag kennis met jou en jouw bedrijf. Ook zonder opdracht – we kunnen hoe dan ook vast van elkaar leren. 

 • Falcker

  'We willen de veiligheid vergroten door op afstand te inspecteren'

  10 december 2020

 • Zo werden door Ivy gecheckte P&ID’s ingezet na een brand

  13 augustus 2020

 • Veiligheid voor alles: het belang van de WBDA

  31 juli 2020