Als je asset owner of beheerder van technische installaties bent, dan is het een van je kerntaken om zeker te weten dat je machines betrouwbaar zijn. Idealiter blijven ze altijd hun werk doen, een stilstaande machine is immers zonde. De veiligheid van je installaties – en daarmee je werknemers – is echter nog belangrijker. Alle werknemers moeten zonder gevaar op de vloer rond kunnen lopen. Voor alle drukapparatuur bestaat er daarom in Nederland het WBDA.

Wat is WBDA?

Het WBDA staat voor Warenwetbesluit Drukapparatuur. Het is een Nederlandse wetgeving die eisen stelt aan het ontwerp, de productie, het gebruik en het onderhoud van drukapparatuur. Drukapparatuur is apparatuur die bestand is tegen een druk die hoger is dan de atmosferische druk, zoals bijvoorbeeld boilers, drukvaten, leidingen, warmtewisselaars en gastanks. Het doel van het WBDA is om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen door het voorkomen van ongevallen met drukapparatuur. Het WBDA is gebaseerd op Europese richtlijnen en geldt voor alle bedrijven die in Nederland drukapparatuur ontwerpen, produceren, gebruiken, onderhouden of keuren. Bedrijven die onder het WBDA vallen, moeten voldoen aan de eisen van deze wetgeving en worden hierop gecontroleerd door de arbeidsinspectie.

Wat wordt er verstaan onder drukapparatuur?

Drukapparatuur is een term die wordt gebruikt om een breed scala aan apparatuur te beschrijven die onder druk werken. Het omvat elke container, vat, pijpleiding, warmtewisselaar, ketel, reactor, tank of drukvat dat is ontworpen om stoffen onder druk te houden. Drukapparatuur kan worden gebruikt in vele industrieën, waaronder de chemische, petrochemische, farmaceutische, voedingsmiddelen-, en energie-industrie.

Voorbeelden van drukapparatuur zijn:

 • Stoomketels
 • Compressoren
 • Luchtvaartuigen met drukcabines
 • Gastanks
 • LPG-tanks
 • Persluchtcilinders
 • Warmtewisselaars

Drukapparatuur is onderhevig aan veel druk, waardoor het risico op explosies, lekkages en andere ongelukken groot is. Daarom is het van groot belang dat de veiligheid van deze apparatuur wordt gewaarborgd door middel van regelgeving zoals het Warenwetbesluit Drukapparatuur

Op welke Europese richtlijn is WBDA gebaseerd?

Het WBDA is gebaseerd op de Europese richtlijn Drukapparatuur (PED, Pressure Equipment Directive), die is opgesteld door de Europese Unie. De PED is een van de belangrijkste richtlijnen op het gebied van drukapparatuur in Europa en heeft als doel om de veiligheid van drukapparatuur te waarborgen en het vrije verkeer van drukapparatuur binnen de Europese Unie te bevorderen. Het WBDA is de Nederlandse implementatie van de PED en bevat de nationale eisen en voorschriften voor drukapparatuur die voortvloeien uit de PED.

WBDA is een breed onderwerp, waarover je nog veel meer vragen kan stellen. De komende weken gaan we er een aantal beantwoorden, te weten:

 • Voor wie is WBDA van toepassing?
 • Wat is het verschil tussen zorgplicht en keurplicht?
 • Wat is het verschil tussen PED en WBDA?
 • Waarom moet je in 2023 met WBDA aan de slag?
 • Wat als je niet aan WBDA voldoet?

Alles weten over PED & WBDA?

Alle antwoorden op jouw vragen over PED en WBDA vindt je in onze whitepaper. Deze download je gratis door onderstaande formulier in te vullen.

 • workflow

  Hoe om te gaan met PED en WBDA? (Workflow)

  10 augustus 2023

 • PED-controle

  Hoe vindt toezicht plaats op de PED- en WBDA-regelgeving?

  29 juni 2023

 • PED en WBDA: zorgplicht of keurplicht?

  26 mei 2023