Ben je asset owner of beheerder van technische installaties? Dan is het een van je prioriteiten om zeker te weten dat je installaties betrouwbaar zijn. Je wilt natuurlijk dat ze zoveel mogelijk productie draaien en dus zo min mogelijk stilstaan. Maar je mag tegelijkertijd de veiligheid van je installaties niet uit het oog verliezen. Je hebt een zorgplicht: alle werknemers moeten zonder gevaar op de vloer rond kunnen lopen. Wij praten je bij over de WBDA en de zorgplicht.

Wat is de WBDA?

Voor de veiligheid van kritische installaties en equipment heeft de overheid regelgeving en kaders opgesteld. Op het gebied van veiligheid zijn de wet en regelgeving in de afgelopen jaren enorm uitgebreid. Een van de bekendste gaat over apparatuur die onder overdruk staat. Op zich niets nieuws, want de oude Stoomwet bestaat al sinds 1824. Deze is destijds opgesteld voor stoomketels en -machines, maar inmiddels heeft de wetgeving betrekking op veel meer soorten apparatuur die onder druk staat.

Momenteel zijn in Nederland het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en de Warenwetregeling drukapparatuur 2016 van kracht. Hierin is de Europese richtlijn (PED) voor drukapparatuur opgenomen.

Zorgplicht

Je wilt goed voor je werknemers zorgen en volgens de arbo ben je dit ook verplicht. Daarom moet je periodieke keuringen uitvoeren op je drukapparatuur om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarnaast speelt de arbowetgeving een rol. Je hebt een zorgplicht om periodieke keuringen uit te voeren op arbeidsmiddelen waarbij verslechtering van technische staat kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Overgangsregeling WBDA 2016

Met het in werking treden van de WBDA/WRDA 2016 geldt er ook een overgangsregeling. Door de verandering in regelgeving kan apparatuur ineens wel onder de regelgeving vallen, terwijl dat eerder nog niet zo was. Daarom moeten alle bedrijven die drukapparatuur hebben, een evaluatie op alle drukapparatuur uitvoeren, zodat ze kunnen bepalen wat onder de nieuwe wetgeving valt.

Deze evaluatie houdt in dat bedrijven een lijst moeten opstellen met de specificaties van alle drukapparatuur. In ieder geval moeten hier de ontwerpdruk, het volume en de eigenschappen van de stof bepaald worden. Aan de hand hiervan wordt vastgesteld welke wetgeving van toepassing is.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wij hebben ervaring met het verzamelen en analyseren van asset data, die we hebben opgedaan bij verschillende grote asset owners. We werken in eerste instantie met bestaande documentatie, zoals de gegevens die in huidige systemen staan. Is deze niet toereikend of niet meer as-built? Dan trekken we onze PBM’s aan en gaan we de plant in voor een field check. Dit zorgt er direct voor dat je asset data aan het eind van het project weer helemaal up-to-date is.

Vervolgens beoordelen we de evaluatieresultaten. Is er actie nodig? Dan ondernemen we die. In sommige gevallen moeten we misschien statusdocumenten opstellen met daarin actuele en historische data. Aan de hand daarvan helpen we je op weg met het bepalen van de noodzakelijke keuringsfrequentie.

Aanpak

We gaan er voor zorgen dat alles omtrent de zorgplicht WBDA voor jouw bedrijf netjes geregeld is. Natuurlijk stemmen we de aanpak af op de specifieke situatie, maar om alvast een idee te krijgen van het proces, vind je hieronder een voorbeeld van een algemene aanpak:

1. Evaluatie → Het verzamelen van asset- en procesinformatie, zoals het opstellen van een leidinglijst
2. Beoordeling → Het verwerken van de verzamelde informatie: welke apparatuur is aangewezen in de WRDA en welke vallen onder de Zorgplicht?
3. Verzameling van historische gegevens van betreffende apparatuur → Onderhoudshistorie, wijzigingsplannen, keuringsgegevens volgens Zorgplicht
4. Opstelling Statusdocument → Noodzakelijk als input voor herkeuring
5. Bepaling keuringsfrequentie/termijn van herkeuring aan de hand van historie en huidige wetgeving
6. Borging van keuringen → Zorgdragen dat keuringen op tijd worden uitgevoerd en ingepland door borging in EAM systeem

Meer info?

Bij Ivy Global werken we met slimme en gedreven technische studenten, die ook in dit proces goed van pas komen. Een hoop werk is namelijk heel goed door studenten op te pakken. Zij worden begeleid door ervaren projectleiders, die de complexere taken voor hun rekening nemen. Wij hebben veel ervaring met dit werk en hebben daardoor allerlei handigheidjes onder de knie die het opstellen van de lijsten alleen maar versnellen.

Ook samenwerken?

Wil je weten wat we voor jouw technisch bedrijf kunnen doen? Neem contact op Erik. Hij legt je graag alle mogelijkheden uit.

Wij maken heel graag kennis met jou en jouw bedrijf. Ook zonder opdracht – we kunnen hoe dan ook vast van elkaar leren. 

 • hoogwerkersbrevet

  Bas haalde hoogwerkersbrevet: ‘Dan gaat m’n hart sneller kloppen’

  19 februari 2024

 • PED

  Hoe kunnen Ivy’ers helpen bij het voldoen aan PED en WBDA?

  31 augustus 2023

 • PED-controle

  Hoe vindt toezicht plaats op de PED- en WBDA-regelgeving?

  29 juni 2023