Zo denken bedrijven over hun samenwerking met Ivy Global

Sofie Smulders

Ivy Global hecht waarde aan transparantie: bedrijven hebben het recht om te zien hoe andere bedrijven ons beoordelen en op basis daarvan te besluiten of er een samenwerking in zit. “Voordat ik een hotel boek, kijk ik ook op boekingssites hoe anderen het beoordelen. Iedereen mag weten hoe we het doen.” Erik de Jong licht de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek toe.

“Bedrijven kiezen voor ons om drie redenen: de lage prijs, het concept en omdat ze graag met jonge, frisse mensen willen samenwerken. Onze manier van werken wordt als heel prettig ervaren: we kunnen snel schakelen en het werken met studenten valt heel erg in de smaak. Een minder positief punt is de facturatie. We hebben een lage marge. Dat betekent dat je meer betaalt als je later betaalt. Niet iedereen kan zich daarin vinden en dat is ongebruikelijk, maar over deze voorwaarde en het waarom ervan zijn we wel heel transparant.”

Diagram_V7_190306 (1)-1

Hoe denken klanten over de projectuitvoer?


“Wat projectmanagement betreft zijn klanten over de gehele linie tevreden. Het minst positief zijn ze op onze aanpak en voorbereiding. Wij hanteren een bepaalde projectaanpak, die voor sommige projecten iets te zwaar is en voor andere misschien weer te licht. Daarbij vinden sommige bedrijven het lastig wat ze moeten verwachten van onze studenten, omdat het voor hen de eerste keer is dat ze hun projecten door studenten laten uitvoeren. Dan komen er bijvoorbeeld vragen als ‘hoeveel begeleiding hebben ze nodig?’ naar voren. En eerlijk is eerlijk, dat kunnen we van tevoren niet altijd even goed inschatten. Het is voor bedrijven dan van belang om te accepteren dat die mate van begeleiding nog onduidelijk is. Dat kun je ondervangen met een gedegen inwerktraject. Wat ons betreft duurt de inwerkperiode liever te lang dan te kort. Dan kan de begeleiding na verloop van tijd alleen maar afnemen.

Diagram_V8_190306

De evaluaties en voortgangsrapportages van onze projecten worden heel positief beoordeeld. We zitten er bovenop, houden veel contact, hebben regelmatig voortgangsgesprekken en onze studenten rapporteren op wekelijkse basis hoe het gaat. Kortom, we zijn goed op de hoogte van wat er speelt.”

En de studenten?

“Onze studenten worden - geheel naar verwachting - heel positief beoordeeld. Op hun inhoudelijke kennis zijn klanten het meest kritisch en dat is wel herkenbaar. Het kan zijn dat bedrijven andere verwachtingen hebben van wat onze studenten al weten en kunnen. Voor veel van onze werkzaamheden is vooral technische basiskennis nodig. Voor sommige projecten zijn er wel extra hardskills benodigd, zoals AutoCAD. Uiteraard kijken we daar goed naar als we studenten aan projecten koppelen. We kijken sowieso of een student bij het bedrijf past. Bij een eerste project voor een bedrijf is dat natuurlijk soms wat lastiger, maar voor klanten waar we al langer projecten voor doen, kunnen we dieper op de kandidaat inzoomen.

Diagram_V10_190306 (1)

De vindingrijkheid en zelfstandigheid van studenten vallen bij klanten in de smaak. En die eigenschappen vallen mij ook echt op bij studenten. Ze komen regelmatig met nieuwe ideeën om processen sneller of beter te laten verlopen. Ze gaan zelf aan de slag en houden goed in de gaten hoe projecten verlopen. Wij stimuleren ze in die proactieve houding.”

Waar is er ruimte voor verbetering?

“Er zijn een paar puntjes waar we op kunnen letten volgens klanten, bijvoorbeeld het betrekken van studenten bij voortgangsgesprekken. Sommige klanten zien dat zitten, andere niet. En het goed controleren van het werk bij het inleveren. Dat is een aandachtspunt voor ons en daar blijven we zeker goed op letten.”

Van welke resultaten word je heel blij?

“Heel mooi is ook dat het merendeel van de bedrijven ‘ja’ antwoordt op de vraag of ze nog een keer met Ivy Global willen samenwerken. Deze bedrijven willen samen met ons op zoek naar nieuwe projecten. Een kleiner deel van de bedrijven wil nog een keer samenwerken mits er echt al een concreet project voorhanden is. Niemand zegt eigenlijk nee.

Diagram_V22_190306

Wat mij ook opvalt is dat we ons werk volgens klanten snel afleveren. In eerste instantie denk je misschien ‘studenten hebben minder ervaring en zijn dus wellicht ook minder snel’, maar integendeel: ruim de helft van de bedrijven zegt dat we sneller of veel sneller werken dan de concurrent. Dat vind ik wel heel positief.”

Diagram_V13_190306 (1)

 

Geïnteresseerd in een IVY student voor uw bedrijf? Neem een kijkje bij onze diensten of neem direct contact op.

Wil je vernieuwen? Pak onze benchmark erbij!

  • Vergelijk jezelf met 300 bedrijven in de sector.
  • Inzicht in je sterke en zwakke punten.
  • Unieke score razendsnel in je mailbox.

Recente posts