Onlangs lanceerde Ivy Global zijn eigen HAZOP-tool. Deze tool is ontwikkeld nu Ivy zich meer op HAZOP-studies gaat richten. Een van de eerste vond onlangs plaats bij cacaoverwerker Crown Of Holland. 

Edwin Talen voerde samen met zijn directe collega Patrick Boele de HAZOP-studie uit bij Crown Of Holland. Dat gebeurde dus zonder de inzet van studenten. “Het was voor ons de eerste keer dat we zelf een HAZOP faciliteerden om meer ervaring op dit gebied op te doen”, legt Edwin uit. “Eerder hadden we al een uitgebreide training gevolgd, zodat we dit soort sessies in goede banen kunnen leiden. Sowieso komen bij een HAZOP-studie veel specifieke kennis en inzichten kijken, wat het niet geschikt maakt om alléén door studenten te laten uitvoeren. Wij zullen in de nabije toekomst mogelijk de projecten uitvoeren in samenwerking met studenten.” 

De recent door ons ontwikkelde HAZOP-tool is perfect in te zetten tijdens HAZOP-studies. Download de gratis HAZOP-tool daarom hier rechts!

Het uitvoeren van een HAZOP-studie was niet alleen voor Patrick en Edwin nieuw. Ook binnen Crown Of Holland was het een nog niet eerder bewandelde weg, zo legt application technologist Jeroen Holwerda uit. “Voor ons was dit net zo goed iets nieuws. Sinds vorig jaar hebben we een nieuwe manager technische dienst en hij had van zijn vorige werkgever de gewoonte om dit toe te passen. De bouw van onze nieuwe installatie was een mooie gelegenheid om eens van een HAZOP gebruik te maken.” 

Startsessie

Voor de opdracht gingen Patrick en Edwin eerst om de tafel met een team van Crown Of Holland. "In die sessie werden vastgesteld met welke parameters we te maken hadden. Vervolgens keken we naar wat er met de betreffende parameters kan gebeuren. Dus bijvoorbeeld de flow kan toenemen, afnemen of wegvallen. De temperatuur kan omlaag of omhoog, enzovoorts. Per parameter heb je die gidswoorden nodig om de analyse te kunnen uitvoeren.”

Van al die combinaties stelden Patrick en Edwin vervolgens vast wat de gevolgen waren. Daar werd dan weer een waarde aangekoppeld wat betreft het bedrijfsrisico. “We hebben de sessie ook gebruikt om te bespreken wat voor Crown Of Holland de prioriteiten en de grote risico’s zijn. Daarvoor zijn hun ervaringen ontzettend belangrijk.” 

(Rest)risicomatrix

Op basis daarvan werden de risico’s en gevolgen omgezet naar een matrix met drie kleuren. Groen staat daarbij voor geaccepteerde risico’s, oranje is een grensgebied en bij rood dan heb je een niet-geaccepteerd risico. Voor alle oranje en rood uitslaande vakjes in de matrix heeft de projectgroep mitigerende maatregelen bepaald, om het restrisico naar groen terug te brengen. “Zo hadden we bepaald dat het stilliggen van de productie door een verstopping van de toevoer een hoog risico had", zegt Edwin. "Door het doorvoeren van een mitigerende maatregel – in dit geval het plaatsen van een flowmeting in de toevoer – daalde het risico tot een geaccepteerd niveau. Doordat je de flow controleert via de meting, neemt de kans op een verstopping immers af.”

De adviezen van Ivy Global zijn door Crown of Holland al verwerkt op de in ontwikkeling zijnde installatie. “We hebben alle stappen die zij geadviseerd kunnen toepassen zonder dat we alles ad hoc moesten omgooien”, vertelt Jeroen. “Voor ons was het sowieso een positieve ervaring, waar we met een goed gevoel op terugkijken. Het is goed om regelmatig met andere ogen naar je eigen bedrijf te kijken, zoals nu de mannen van Ivy Global. Enkele studenten zijn bovendien de voorbije twee jaar bezig geweest met het intekenen van P&ID’s, dus ze kenden ons bedrijf al. Het enige dat volgende keer misschien anders kan, is om de sessie over meer dagen uit te rekken of in blokken op te delen. Nu was het best veel informatie met veel verschillende onderwerpen in twee dagen tijd.”

Bij Ivy kijkt Edwin ook positief op het traject terug. “Het is mooi om te zien dat Crown of Holland na de eerste stap, waarin zij samen met Ivy Global de P&ID’s op orde hebben gebracht, doorpakt om in de ontwerpfase via een HAZOP-studie de potentiële risico’s in kaart te brengen. Door tijdens de sessies expertise uit verschillende vakgroepen bij elkaar te brengen, zijn er praktische oplossingen gevonden om deze potentiële risico’s naar een acceptabel niveau te brengen. Dat was voor ons een goede ervaring, iets waar we in de toekomst verder op kunnen bouwen.”

Wij maken heel graag kennis met jou en jouw bedrijf. Ook zonder opdracht – we kunnen hoe dan ook vast van elkaar leren. 

 • ‘Bijzonder dat studenten van Ivy zo'n klus uitvoeren’

  16 juli 2022

 • Boskalis Environmental: Schiedam als blauwdruk, nu naar Amersfoort

  16 juli 2022

 • software-assetmanagement

  Van fysiek naar pc: Ivy richt zich op Software Asset Management

  28 juni 2022