WBDA: een last of een lust?

Patrick Boele - 15 oktober 2020

Een zeer groot deel van de productie en/of maintenance managers heeft te maken met het Warenwetbesluit drukapparatuur. Dit besluit, ook wel het WBDA genaamd, kan de nodige kopzorgen met zich meebrengen. Echter vanuit Ivy Global zien wij juist de voordelen van dit besluit voor jou in. In deze blog lichten wij dat toe.

Het WBDA kan al van toepassing zijn op (leiding)systemen met een minimale overdruk van 0,5 bar. Zodra het WBDA voor installaties binnen jouw bedrijf van toepassing is, begint vaak het grote zoekwerk en komen de belangrijke vragen bovendrijven. Welke leidingen en drukvaten gaat het om? Zijn de ontwerpgegevens voorhanden? Wat zijn de specifieke procescondities? Wanneer is de laatste keuring uitgevoerd? Zijn de certificaten aanwezig?

Categoriebepaling

De antwoorden op die vragen vormen belangrijke informatie om uiteindelijk te kunnen bepalen welke categorie (binnen het WBDA) van toepassing is, en welk keuringsregime hierbij hoort. Ben je bijvoorbeeld verplicht om iedere vier jaar een herkeuring uit te voeren of kan de keuringstermijn opgerekt worden vanuit het oogpunt van de ‘zorgplicht’? Het is zeer belangrijk om dat goed inzichtelijk te maken. Niet alleen zorg je er zo voor dat je in compliance bent, maar ook kan je je onderhoudsplan hier optimaal op afstemmen en waar mogelijk kosten besparen.

We horen je al denken: 'Het verzamelen van al die informatie. Dat is enorm tijdrovend, daar hebben we geen capaciteit voor.' Gelukkig hebben wij daar bij Ivy Global al volop ervaring me. Bij bedrijven als Air Liquide hebben wij studenten van Ivy Global ingezet om de toetsing aan de WBDA uit te voeren. Dankzij hun technische kennis en innovatieve ideeën om grote hoeveelheden data snel te verwerken, zijn deze klussen dan ook naar alle tevredenheid geklaard.

WBDA-tool

Mede op basis van deze projecten is er door studenten van Ivy Global een WBDA-tool gebouwd in Excel, die sinds kort gratis te downloaden is op onze site. In deze tool komt duidelijk naar voren dat het WBDA meer is dan alleen een gigantische tijdrovende klus voor het verzamelen van informatie. Het bespaart jou enorm veel tijd en geld om niet meer een stoffig archief door te hoeven spitten, omdat de informatie nu overzichtelijk in de tool wordt vastgelegd. Daarbij is het nu in één opslag duidelijk welke keuringsactiviteiten waar en wanneer uitgevoerd moeten worden. Het goed inrichten van de WBDA-toetsing en het op de juiste wijze vastleggen resulteert dan ook in een meerwaarde ten aan zien van je asset- en onderhoudsbeheer en inspectieprogramma.

Ben je nieuwsgierig hoe wij dit gedaan hebben en hoe wij jou kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op en/of download hier rechtsboven onze WBDA-tool!

Wij maken heel graag kennis met jou en jouw bedrijf. Ook zonder opdracht – we kunnen hoe dan ook vast van elkaar leren. 

  • Zo bracht Ivy bij een klant de documentatie op orde voor WBDA

    29 oktober 2020

  • Zo zette Ivy een grote database mét WBDA op

    22 oktober 2020

  • WBDA: een last of een lust?

    15 oktober 2020